Rengiamas sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp elektrinės, geležinio vilko ir tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 10 ha teritorijos tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalusis planas.  TPD Nr. K-VT-13-22-637

Planuojama teritorija: apie 10 ha teritorija tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. A30-2446/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr.65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį ~ 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m. birželio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-142/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pagal planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentu rengti, patvirtintą VMSA 2022-06-10 įsakymu Nr. A30-2446/22
Planavimo uždaviniai: a) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-462 „Dėl sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1350V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį apie 10 (dešimties) ha teritorijos tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – pakeisti ar nustatyti sklypuose Laisvės pr. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:162), Savanorių pr. 67 (kadastro Nr. 0101/0052:360), Savanorių pr. 65B (kadastro Nr. 0101/0052:26), Elektrinės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:153), Elektrinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0052:353), Elektrinės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:25), Giraitės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:361) ir Elektrinės g. 1A žemės sklypų naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, statybos zoną ir ribą bei kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;
b) Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo infrastruktūrą, inžinerinių komunikacijų tinklus ir bendrojo naudojimo sklypus.
c) Suformuoti gatvių raudonąsias linijas.
d) Pagal galimybes prie esamų sklypų prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus.
e) Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į VIL-8-2 – Miesto dalies (rajonų) centro funkcinę zoną ir Inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti pėsčiųjų ryšius, bendro naudojimo intensyviai naudojamų želdynų zoną. Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: Juridiniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informacija teikiama el. p. [email protected], ir  el. p. [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-637) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ