Rengiamas sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1026 „Dėl sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą žemės sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.4027 ha ploto žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0045:261, Mildos g. 4, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. A30-1202/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano sprendinius sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A30-1202/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. gegužės 12 d. Nr. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-38/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1026 „Dėl sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu: pakeičiant detaliuoju planu nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, numatant mišrios centro teritorijos naudojimo tipą, prioritetinį rekreacinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą bei kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, pakoreguoti detaliuoju planu žemės sklypui nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:   Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g. 7, LT-02184 Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-10-28 iki 2021-11-12 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-285; Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-11-08 iki 2021-11-12 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-285), iki 2021-11-12. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys-1

Pagrindinis+brezinys-2

Pagrindinis+brezinys-3