Rengiamas Sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano sklypo Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas

Informuojame, kad rengiamas Sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano sklypo Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Nerijus Mačiokas.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 30-1177 „Dėl sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“, apie 0,13 ha sklypo Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: pakoreguoti minėtame detaliajame plane nustatytas Mileišiškių Sodų 6-osios gatvės raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakoreguoti užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-10-31 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano sklypo Mileišiškių Sodų 6-ojoje g. 9 ir šalia esančios teritorijos sprendinius iniciavimo pagrindu “ Nr. A30-2203/19. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-24.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-03-30 iki 2020-04-10 imtinai Antakalnio seniūnijos „Facebook“ socialiniame tinkle adresu https://www.facebook.com/Antakalnio.seniunija/, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-24), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt). Informaciją apie detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia telefonu (8 5) 211 3331, elektroniniu paštu info@ideaurbana.lt .

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-04-10.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

 

PV Asta Kariniauskienė