Rengiamas sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių keitimas (sklype Panerių g. 12)

DĖL RENGIAMO SKLYPO PANERIŲ G. 12 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

 

Informuojame apie rengiamą Sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: žemės sklypas Panerių g. 12 (k/ Nr. 0101/0056:96), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje; 0,5804 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. A30-2574/19 „Dėl leidimo keisti sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. sausio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-1/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 407 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Panerių g. 12 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą pramoninį žemės naudojimo būdą, pažymėtą indeksu P4, į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo teritorijos vietą (atskirą reglamentinę zoną) ties Panerių gatve bei nustatyti kitus sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, užtikrinant patekimą iki Vilniaus Šv. diakono Stepono bažnyčios, pagrįsti numatomų statyti pastatų galimą įtaką gretimybėms.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Gatvių statyba“, į/k 122570826, Panerių g. 12, Vilnius; kontaktinis tel. +370 6 956 8486.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. (85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-679) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.