Rengiamas sklypo, pažymėto skaičiais 1-4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano keitimas

RENGIAMAS SKLYPO, PAŽYMĖTO SKAIČIAIS 1-4, KALVARIJŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

Vadovaujantis 2020-11-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojos įsakymu Nr. A30-3110/20 „Dėl leidimo keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1-4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu”, rengiamas detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Planavimo iniciatorius: UAB „ALAUŠA“

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com, kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Planuojamos teritorija, plotas:  0,2058 ha sklypas Kalvarijų  g. 204G (sklypo kad. Nr. 0101/0021:482)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054539), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1838V ,,Dėl sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo           (kadastro Nr. 0101/0021:482) paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti privalomuosius ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai:  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Detaliojo plano keitimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-607.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui el. paštu rutagarckiene@yahoo.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-607)  iki viešinimo termino pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Kalvariju+204G+ištrauka+iš+miesto+schemos

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

 

Apie viešojo susirinkimo su visuomene data ir laiką bus informuojama papildomai