Rengiamas Sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sklypo Pylimėlių g. 21A ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas

DĖL SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 21A DETALIOJO PLANO SKLYPO PYLIMĖLIŲ G. 21A IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

Informuojame apie rengiamą Sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sklypo Pylimėlių g. 21A ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

 

Planuojama teritorija, plotas: 0,1153 ha ploto žemės sklypas Pylimėlių g. 21A (k/Nr. 0101/0025:1151) ir  šalia esanti teritorija, Antakalnio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. A30-70/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sklypo Pylimėlių g. 21A ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. vasario 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-13/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1301V „Dėl sklypo Pylimėlių g. 21A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, apie 0,13 ha sklypo Pylimėlių g. 21A (kadastro Nr. 0101/0025:1151) ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, į/k 181626536, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė-Bružienė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir seniūnijų patalpas, su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. gegužės 11 d. imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-21-80), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Pylimėlių+21APagrindinis+brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-80) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.