Rengiamas sklypo S. Stanevičiaus g. 1 detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-941.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas S. Stanevičiaus g. 1, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0016:763).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-07 Nr. 30-3220/22 sprendimas dėl leidimo rengti sklypo S. Stanevičiaus g. 1 detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, 07102 Vilnius, fabijoniskiu.seniunija@vilnius.lt +370 526 58 905, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-22-941.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: darbo valandomis nuo 2023-07-13 iki 2023-07-26 projekto rengėjo patalpose UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt ir Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, 07102 Vilnius, fabijoniskiu.seniunija@vilnius.lt +370 526 58 905, Vilniaus miesto
savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-22-941.

*Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023-07-27 17 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84999184899?pwd=YnhVQWZOSk9GOTJ4UmpGWHRybVgvUT09
Slaptažodis 1111

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: iki 2023 m. liepos 26 d. imtinai projekto rengėjui, planavimo organizatoriui ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešojo svarstymo pabaigos (TPD Nr. K-VT-13-22-941).

Nuoroda:

AR_Stanevičiaus_g1_2023-07-10 Staneviciaus_g_1_Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ