Rengiamas sklypo Salininkų g. (kad. Nr. 0101/0083:1450) detaliojo plano keitimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Salininkų g. detalusis planas (registro Nr. T00057971)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorijos plotas 0,65 ha, t.y. sklypai Salininkų g. kad. nr. 0101/0083:1711, Raistelių g. 2 ir Raistelių g. 4. Sklypų Raistelių g. 2 (plotas 0,10 ha) ir Raistelių g. 4 (plotas 0,10 ha) naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypui Salininkų g. kad. nr. 0101/0083:1711 (plotas 0,4522 ha) nebuvo suteikti reglamentai.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-03-10 įsakymas Nr. A30-964/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Salininkų g. (kadastro Nr.
0101/0083:1540) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-04-11 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso
inicijavimo sutartis Nr. A615-52/22.
Detaliojo plano keitimo tikslai: Keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2141 „Dėl sklypo Salininkų g. detaliojo plano tvirtinimo“
patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057971) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pertvarkyti sklypą Salininkų g. (kadastro Nr. 0101/0083:1711) jį padalijant į atskirus sklypus,
suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą ir 6 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo sklypus, planuojamiems sklypams nustatyti
privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano keitimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano keitimo iniciatorius: UAB „Moderni namų statyba“
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas
Su parengtu detaliojo plano keitimu bus galima susipažinti nuo 2022-05-20 iki 2022-06-06 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-324), Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje bei FB (Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.
Projekto ekspozicija vyks Naujininkų seniūnijos patalpose Dariaus ir Girėno g. 70, Vilniuje ir FB nuo 2022-05-20 iki 2022-06-06.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-06-06 13:00 val. virtualioje erdvėje

kodas dRJF0z,
nuoroda:
https://us06web.zoom.us/j/86269049823?pwd=bVpoajdOWVFpREt6T3pNaVAwVkh3QT09
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-324) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta

Nuoroda:

detalus

Aiškinamasis+raštas