Rengiamas sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulės g. 10

INFORMACIJA apie rengiamą sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Saulės g. 10

Planavimo pagrindas: 2019 m. gegužės mėn. 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinius sklype Saulės g. 10 (kad. Nr. 0101/0043:53)“ Nr. A30-1135/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2677.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Saulės g. 10 (kad. Nr. 0101/0043:53), Antakalnio seniūnija, Vilnius (plotas – 680 kv.m.).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 30-1306 „Dėl sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Saulės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0043:53) inicijavimo pagrindu: pakoreguoti užstatymo tipą į sodybinį, patikslinti teritorijos naudojimo tvarkymo reglamentus.               SPAV reikalingumas: nereikalingas.               Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-11-27 iki 2019-12-13 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos patalpose,  Antakalnio g. 17, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-402).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-12-13.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

Pridedama: Pagrindinis brėžinys. Teritorijos ir naudojimo režimo brėžinys. Sprendiniu_Brezinys