Rengiamas sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:

El. pašto adresas:
[email protected]

Telefono nr.:
(85) 261 11 15

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-11

Planuojama teritorija:
0,5456 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Kintų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:352), Kintų g. 12B (kadastro Nr. 0101/0032:2386), Daugėliškio g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:172) ir Daugėliškio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0032:81), Šnipiškių sen., Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A30-2118/21 „Dėl leidimo keisti sklypo Širvintų g. 12 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. liepos 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-66/21.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius:
UAB „MB Projektas“

Rengėjas:
UAB „Senojo miesto architektai“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-360) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
VIOLETA MICIŪTĖ
Vardas, pavardė

Nuoroda:

SMA_Kintu_Skelbimas_Pradedamas

Informacinis+pranešimas