Rengiamas sklypo Smalinės k. (kadastro Nr.0101/0167:2282), Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas

Rengiamas sklypo Smalinės k. (kadastro Nr.0101/0167:2282), Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-06-21 sutartis Nr.042106.

Projekto tikslas – pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį), sudalinti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį (gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą.

Projekto organizatoriai – Antonina Poltvec ir Vojciech Zinkevič, Tvenkinių g. 12, Vilnius, tel. 8675 18885.

Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 868674252, el.p. andzelika.studija@gmail.com

Rengimo terminai – 2012-2017 m.

Rengiamo detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo atliekamas šiais aspektais: urbanistiniu, poveikiu gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, aplinkos kokybės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos.

Supažindinimo su parengtu projektu pradžia nuo 2016-04-05. Detalusis planas viešai eksponuojamas Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, LT-06005, Vilnius, nuo 2016-04-18 iki 2016-05-02. Viešas aptarimas vyks rengėjo patalpose, A.Goštauto g. 8-410b, Vilniuje, 2016- 05-03 17.00 val. Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:

Planavimo pasiūlymai teikiami raštu projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.