Rengiamas sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Subačiaus g. 41

INFORMACIJA DĖL DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T000059456) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

 

Rengiamas „Sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Subačiaus g. 41″.

 

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1,7861 ha sklypas Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0058:189) Subačiaus g. 41, Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje (sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A30-203/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano koregavimą“; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti, patvirtinta 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A30-203/19; 2019 m. vasario 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-14/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-908 „Dėl sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T000059456) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Subačiaus g. 41 (kadastro Nr. 0101/0058:189) užstatymo intensyvumą, statinio aukštį bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

SMA_DP_Subaciaus41_SPR_Pagrindinis+brezinys

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, kodas 188710061, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

 

Planavimo iniciatorius: VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje“, kodas 111968960,

Subačiaus g. 41, LT-11350, Vilnius, , tel.: (8-5) 212 1031.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, kodas 111968960, buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius, tel.: (8-5) 261 1115. Informaciją teikia projekto vadovė Daina Ferguson, el. p.: daina@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti (vieša ekspozicija) Senamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g.3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2019 m. birželio 18 d. iki 2019 m. liepos 3 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); TPD Nr. K-VT-13-19-103. Informacija teikiama tel. (85)2611115, el.p. violeta@smartas.lt, daina@smartas.lt.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-103) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.