Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Rengiamas „Sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ (reg. Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO SKLYPO T. KOSCIUŠKOS G. 32 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą „Sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ (reg. Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4521 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. A30-1475/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veikos mastų detaliojo plano koregavimą“, planavimo darbų programa, 2019 m. rugpjūčio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-66/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti planavimo proceso sutarties pagrindu Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 475V „Dėl sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo T. Kosciuškos g. 32 (kadastro Nr. 0101/0042:18) užstatymo tankumą, intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną bei ribą ir nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2754.

Planavimo iniciatorius: UAB „K.O.S. projektai“, įmonės kodas 304459071, Ozo g. 25, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. 85 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-465) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau