Rengiamas sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, Senamiesčio seniūnijoje, sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO SKLYPO T. KOSCIUŠKOS G. 32 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą „Sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ (reg. Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4521 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. A30-1475/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veikos mastų detaliojo plano koregavimą“, planavimo darbų programa, 2019 m. rugpjūčio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-66/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti planavimo proceso sutarties pagrindu Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 475V „Dėl sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo T. Kosciuškos g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056218) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo T. Kosciuškos g. 32 (kadastro Nr. 0101/0042:18) užstatymo tankumą, intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną bei ribą ir nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2754.

Planavimo iniciatorius: UAB „K.O.S. projektai“, įmonės kodas 304459071, Ozo g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2042255.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: [email protected], Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected], tel. 85 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Senamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 9, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. vasario 24 d. iki 2020 m. kovo 9 d., detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-19-465. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected]

SMA_Kosciuškos32_Sprendiniai_01_Pagrindinis+brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-465) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.