Sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sprendinių koregavimo (sklypuose Nr. Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N) detaliojo plano statybos zonos,statybos ribų, servitutų koregavimas sklype Paneriškių g. 5N

 

Planuojama teritorija: Paneriškių g. 5N, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0067:261), plotas – 0,2078 ha.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-10-11 d. įsakymas „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano koregavimo (sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N) tvirtinimo“ Nr. A30-2784 (TPD Nr. T00081102).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė G. Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Paneriškių g. 5N, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0067:261), statybos zoną, statybos ribas ir servitutą.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-05-04 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Panerių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas

Brezinys