Rengiamas sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano (reg. Nr. T00054391) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO SKLYPO UKMERGĖS G. 126 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą „Sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano“ (reg. Nr. T00054391) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1935 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A30-2267/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ ir 2018 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. A30-2351/18(2.1.22E-TD2) „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-22 įsakymo Nr. A30-2267/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“, planavimo darbų programa, 2018 m. lapkričio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-82/18(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-686 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054391) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, užstatymo tankumo ir intensyvumo rodiklių, koreguoti skirtingo užstatymo aukščio reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas, tikslinti servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2573.

Planavimo iniciatorius: UAB „Ašis“, įmonės kodas 304788106, Saltoniškių g. 9B-1, Vilnius

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-560) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.