Rengiamas sklypo Ustronės kaime plano sprendinių koregavimas sklypuose A. B. Klongevičaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) ir A. B. Klongevičaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo pagrindas: 2021-04-09 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1183/21.

 Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected]. Projekto vadovė G. Meidutė.

 Planuojama teritorija: A. B. Klongevičaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0115:640) yra 0,0621 ha ploto ir A. B. Klongevičaus g. 21 (kadastro Nr. 0101/0115:639) yra 0,0623 ha ploto.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypus į vieną sklypą, nustatyti naujai formuojamam žemės sklypui užstatymo zoną, statybos ribą, sodybinį užstatymo tipą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 Susipažinimo su parengtu pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-13 iki 2021-09-28 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-249).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-09-28.

Pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas

Sprendiniu+brezinys+DPK