Rengiamas sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4941 ha teritorija prie Utenos g. 41A, Šnipiškių sen.

Planavimo pagrindas: 2021 m. birželio 30 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo įsakymas  Nr. A30-2345/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB“ AKORDAS 1“;

Projekto rengėjas: UAB „Devyni architektai“, Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Lietuva, Mob.tel. +370 698 81 941, el.p. [email protected].  Projekto vadovas Arūnas Skrolis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057188) sklypo Nr. 10 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:338) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12 imtinai, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projekto rengėjo patalpose Kareivių g. 19 – 176, Vilniuje,  susitarus telefonu +370 698 81 941, el. paštu: [email protected].. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-503), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kreipiantis į Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus L.e. skyriaus vedėjo pareigas B. Bučelį  el. paštu: [email protected]

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami: nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos patalpose, Konstitucijos pr. 3,  Vilniuje, kreipiantis el. paštu:  [email protected]

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-05-12.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-05-12, 17:00, prisiregistravus per SKYPE:

https://join.skype.com/JmyE8yvdx0oT

Nuoroda:

+Sprendiniai+Aiškinamasis+raštas

Utenos+41A_Sprendiniai_Pagrindinis+brezinys