Rengiamas sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00078264) sprendinių koregavimas sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22.

Informavimas apie teritorijų planavimą                                                      

2019-04-29

 

Vadovaujantis 2018-10-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2145/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio k., Naujosios Vilnios sen., detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22“, rengiamas  sklypų (kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00078264) sprendinių koregavimas sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22.

 

Keičiamos teritorijos plotas: 1,0037 ha.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „Emro invest“, į./k. 302605403, buveinės adresas Krokuvos g. 13, Vilnius, tel.: +370 640 39240.

 

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

 

               Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-23 sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr.0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078264) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22 keičiant sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tipą, naikinant servitutą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

 

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-589.

 

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-04-30 iki 2019-05-16 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-18-589).

Detaliojo_plano_Kroatu_g_2-22_koregavimo_brezinys

 

Viešas svarstymas įvyks 2019-05-16 d. 15:00 val. Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, Vilniuje.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per

10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.