Rengiamas sklypų (kad. Nr. 0101/0167:125, 0101/0167:1022, 0101/0167:1023, 0101/0167:1020, 0101/0167:10240101/0167:1021 ir 0101/0167:1019) Plytinės k., detalusis planas

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-12-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.042334, rengiamas sklypų (kad. Nr. 0101/0167:125, 0101/0167:1022, 0101/0167:1023, 0101/0167:1020, 0101/0167:10240101/0167:1021 ir 0101/0167:1019) Plytinės k., Vilniaus mieste, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, sudalinti sklypą, projektuoti

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2) sklypus, veinbučių ir dvibučių gyvenamųjų

pastatų statybos (G1) sklypus, rekreacinės paskirties želdynų (E1) sklypus ir(ar) inžinerinės

infrastruktūros teritorijos sklypus (I2), nustatyti statybos reglamentus naujai

statomiems/rekonstruojamiems statiniams.

Planavimo organizatoriai: Antonas Avgustas, Darijuš Zacharevič, Vaclava Rakovskaja,

Jadvyga Teresa Maksimovič, UAB „Domlidera“, Irina Balsienė, Aidas Balsys

ir Gediminas Petraitis.

Plano rengėjas: UAB „Architectura humana“, A.Juozapavičiaus g. Nr.9A-168, Vilnius,

tel. 8 687 35428.

Pakartotina parengto plano vieša ekspozicija: Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g.20, Vilniuje, nuo 2015-10-05 iki 2015-11-05d..

Viešas aptarimas vyks 2015-11-05d. 14val. Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g.20, Vilniaus m.

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu plano organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.