Rengiamas sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34) M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34) M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu. TPD NR. K-VT-13-22-546.

Planuojama teritorija, plotas: 0,1452 ha ploto žemės sklypas M. K. Čiurlionio g. 42, kadastro Nr. 0101/0054:292, Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje. Nagrinėjamas kvartalas – apribotas P. Klimo, S. Konarskio, Jovaro ir M. K. Čiurlionio gatvėmis.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A30-2325/22 „Dėl leidimo keisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0054:277 ir Nr. 0101/0054:34) M. K. Čiurlionio g. 42 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m birželio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-128/22.
Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei pakeisti privalomuosius reikalavimus ir nustatyti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Nustatyti būstų skaičiaus, aukštingumo, užstatymo intensyvumo ir tankio dydžius kontekstualius gretimybėms. Išnagrinėti sklype esamo pastato vertingąsias savybes.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-546) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija