Rengiamas sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:514, Nr. 0101/0158:742, Nr. 0101/0158:672 ir Nr. 0101/0158:521) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ašmenėlės g. 47

INFORMACIJA apie rengiamą sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:514, Nr. 0101/0158:742, Nr. 0101/0158:672 ir Nr. 0101/0158:521) detaliojo plano (registro Nr. T00055408) sprendinių koregavimą sklype Ašmenėlės g. 47

 

Planavimo pagrindas: 2018-12-21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2949/18(2.1.22E-TD2).

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

 

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

 

Projekto rengėjas: UAB „Promena“, į./k. 301818252, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.: 8655 79333, el.p. vladas@promena.lt. Projekto vadovė Irena Baravykienė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-2258 „Dėl sklypų buvusiame Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:514, Nr. 0101/0158:742, Nr. 0101/0158:672 ir Nr. 0101/0158:521) detaliojo plano (registro Nr. T00055408) sprendinius sklypo Nr. 5, pertvarkyto žemės sklypo Ašmenėlės g. 47 formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 30-1804 „Dėl žemės sklypo Ašmenėlės g. 47 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, dalyje – sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0158:935, inicijavimo pagrindu, pakeičiant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-12-20 iki 2020-01-10 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose,  Gerovės g. 1, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Naugarduko g. 15/28, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8655 79333, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-641).

Sprendinių_brežinys_Ašmenėlės_47

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-01-10.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Irena Baravykienė