Rengiamas sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/065:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paluknio g. 88 

INFORMACIJA apie rengiamą sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/065:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Paluknio g. 88

Planavimo pagrindas: 2020-10-09 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2552/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com. Projekto vadovė G. Meidutė.

Planuojama teritorija: Paluknio g. 88, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0165:1444). Plotas – 0,1114 ha.Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-23 d.sprendimu Nr. 1-404 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 83 (kadastro Nr. 0101/0165:1444) Paluknio g. 88, patikslinant sklypui nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-03-19 iki 2021-04-02 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijoje,  Žalioji a. 3, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-676).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-04-02.

Sprendiniu_brezinys_Paluknio_88

Pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

 

PV Gražina Meidutė