Rengiamas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438)

INFORMACIJA apie rengiamą sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438).

Planavimo pagrindas: 2020-11-12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2909/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com. Projekto vadovė G. Meidutė.

Planuojama teritorija: Dituvos g. 7, (kadastro Nr. 0101/0167:2438), plotas – 0,1205 ha ir Dituvos g. 9, (kadastro Nr. 0101/0167:2437), plotas – 0,1207 ha.Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:484 ir Nr. 0101/0167:43) buvusiame Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00054789), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. F-3 (Dituvos g. 9, kadastro Nr. 0101/0167:2437) ir Nr. F-4 (Dituvos g. 7, kadastro Nr. 0101/0167:2438) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatyto naudojimo būdo sujungti sklypus ir sujungtame sklype nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-03-23 iki 2021-04-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijoje,  Vydūno g. 20, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-29).

Dituvos_7_9_DPK_pagrindinis_brezinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-04-08 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Gražina Meidutė