Rengiamas sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Rutkausko g. 17 iniciavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimu Nr.1-2213 „Dėl sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr.0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00075048) sprendinius sklype J. Rutkausko g. 17 (kadastro Nr. 0101/0030:109)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4605 ha sklypas J. Rutkausko g. 17, Vilniuje
Dokumento rengimo pagrindas: 2022 m. rugsėjo 04 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo įsakymas  Nr. 30-3197/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Nr. 12 (kadastro nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius sklype J. Rutkausko g. 17 inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Devyni architektai“, Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Lietuva, Mob.tel. +370 698 81 941, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakoreguoti maksimalaus aukštingumo ribas žemės sklype ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2022-12-23 iki 2023-01-09 imtinai, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projekto rengėjo patalpose Kareivių g. 19 – 176, Vilniuje,  susitarus telefonu +370 698 81 941, el. paštu: arunas@devyniarchitektai.lt. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-880), www.vilnius.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Ekspozicija nuo 2023-01-05 iki 2023-01-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viršuliškių seniūnijos patalpose, Viršuliškių g. 53,  Vilniuje.

Viešas aptarimas: vyks nuotoliniu būdu 2023-01-09, 17:00, prisiregistravus per SKYPE:
https://join.skype.com/LhSFLO2bbfby

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023-01-09.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas

J+Rutkausko+17+DP+pagrindinis+brėžinys

J+Rutkausko17+DP+sprendiniai_aiškinamasis+raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ