Rengiamas Sklypų Paeglinės sodų 10-oji g. 7, (kad.Nr. 0101/0074:2190, 0101/0074:2109) Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m., detalusis planas

Rengiamas Sklypų Paeglinės sodų 10-oji g. 7, (kad.Nr. 0101/0074:2190, 0101/0074:2109) Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m., detalusis planas.

Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos:

Marianai Charevič , gyv. Minties g. 46-67, Vilnius.

(Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2013 gegužės 28 d. Nr.A30-1112).

Planavimo tikslai- Nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015metų sprendinių, sujungti kitos paskirties gyvenamojo naudojimo būdo, mažaauksčių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio sklypą (kadastro Nr. 0101/0074:2109) su kitos paskirties sklypu (kadastro Nr. 0101/0074:2190) ir nustatyti pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir vienbučių dvibučių gyvenamųjų namų pobūdį bei statybos reglamentus.

Detaliojo plano rengėjas – A. Grikinis, Atest. Nr.A1580, tel. (8-685) 87999.

Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2015-02-21 iki 2015-03-23 Naujos Vilnios seniūnijos patalpose adresu: Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius.

Parengto detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2015-03-23, 10 val. adresu: Kalvarijų g., 1-01, Vilnius.

Planavimo pasiūlymai ir pastabos gali būti teikiami detaliojo plano rengėjui adresu Kalvarijų g., 1-01, Vilnius, per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį raštu iki viešo aptarimo ir jo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius per mėnesį jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Telefonas pasiteirauti: (8-685) 87999.