Rengiamas sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kadastro Nr. 0101/0055:0186) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie pradėtą rengti „Sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano“ (registro Nr. T00057974)  sprendinių koregavimą sklype Nr.1 (Savanorių pr. 28, kad. Nr. 0101/0055:0186).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Sklypų Savanorių pr. 28 detalusis planas“, registracijos Nr. T00057974.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kad. Nr. 0101/0055:0186), plotas 1,2748 ha.

Planavimo tikslas: sklype Nr.1 (kad. Nr. 0101/0055:0186) koreguoti statybos zoną ir skirtingų aukščio reglamentų ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1872/22; 2022-05-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-90/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informaciją teikia projekto vadovė Daiva Rokienė, el. paštas: daiva.rokiene@gmail.com, tel. 8 616 54006.

Rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Detaliojo plano koregavimo sprendinių koncepcija nerengiama

SPAV neatliekamas.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros: Su parengtais sprendiniais galima susipažinti  nuo 2022-07-18 iki 2022-08-01 imtinai  Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-454, plano rengėjo UAB „Vilniaus architektūros studija“ patalpose darbo dienomis 9-18 val.

Viešas svarstymas: 2022-08-01 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcuChrzIrGtdukOyes5gO_LsN5762TF5H

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-454) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

Sutartis

Planuojamos+teritorijos+ribos