Rengiamas sklypų Sporto g. 16, Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C, Raitininkų g. 7 , Raitininkų g. 9 ir Raitininkų g. 11, Žirmūnų sen., detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Rengiamas sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr. 0101/0033:37), Žirmūnų sen., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymas Nr. 30-2515 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo UAB „Vatubela“, 2013-12-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042363 A615-166-(2.15.1.7-AD4), 2014-01-17 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-27/14-(2.15.1.21-MP2), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2014-02-07 raštas Nr. A51-11191/14-(2.15.1.21-MP2) „Dėl sklypų Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918), Šeimyniškių g. (kad. Nr. 0101/0033:10), Sporto g. 14C (kad. Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kad. Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kad. Nr. 0101/0033:38) ir Raitininkų g. 11 (kad. Nr. 0101/0033:37), Žirmūnų sen., detaliojo plano planavimo sąlygų sąvado detaliajam planui rengti papildymo“.

Planavimo tikslai: Nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių ir žemės tikslinės paskirties, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, naudojimo būdą – į gyvenamosios teritorijos (G), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), naudojimo pobūdį – į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1) bei nustatyti kitus privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, taip pat pakeisti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu nustatytus sklypų Nr. 1, 2, 10, 12, 16, 17, 18 ir 24 tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus ir Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1701V „Dėl detaliojo planavimo projekto Šeimyniškių ir Sporto gatvių sankirtoje tvirtinimo“, patvirtintu detaliuoju planu nustatytus sklypo Sporto g. 16 (kad. Nr. 0101/0033:918) tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekama atranka SPAV atlikti. Apie priimtą sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka bus atskirai pranešta vertinimo subjektams ir visuomenei.

Planavimo organizatorius: UAB „Vatubela“, Savanorių pr. 247, Vilnius, tel. +370 659 77090.

Plano rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g.7, LT-02184, Vilnius, tel. 8 650 55 031, el. p. info@miestovizija.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73 285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2016-09-29 iki 2016-10-26 plano rengėjo patalpose, Sodų g. 6, Vilnius, 14 kab. (2 aukštas).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2016-10-12 iki 2016-10-26 Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų seniūnijos informacinėje lentoje, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2016-10-27, 17 val., advokatų kontoros Kairevičius, Juzikis ir partneriai patalpose, A.Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukštas).

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.