Rengiamas Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7/ ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą „Sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,0719 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. A30-1699/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/ Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2019 m. spalio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-79/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro Nr. 0101/0023:304) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti užstatymo aukštį, tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 27 50, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Ogmios pulsas“, į/k 122234875, P. Lukšio g. 23, Vilnius, tel. (85) 274 17 50, el. p.: pulsas@ogmios.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. (85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-466) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.