Rengiamas sodininkų bendrijos ,,Pušelė” bendrojo naudojimo teritorijos dalies Antavilių Sodų 11-ojoje g. formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengiamas sodininkų bendrijos ,,Pušelė” bendrojo naudojimo teritorijos dalis plotas apie 0,0400 ha Antavilių Sodų 11-ojoje g. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Projekto tikslai – suformuoti apie 400 kv.m. ploto valstybinės žemės sklypą sodininkų bendrijos ,,Pušelė” bendrosioms reikmėms.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto iniciatorius: sodininkų bendrija ,,Pušelė”.

Projekto rengėjas – IĮ „Tikslūs matavimai“, Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, tel. 8-683-81626, el. p. tikslusmatavimai@yahoo.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui. Susipažinti su projektu gretimų žemės sklypų savininkai bei pateikti pasiūlymus, gali šiuo adresu: Ukmergės g. 300B-73, Vilniuje, nuo 2015 m. vasario 23 d. iki 2015 m. kovo 9 d. Atsakingas asmuo – matininkas Andrius Stripeikis, tel. 8-683-81626.