Rengiamas Sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (reg. Nr. T00055415) sprendinių koregavimas sklype Linksmojoje g. 5

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00055415) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą „Sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje“ (reg. Nr. T00055415) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu sklype Linksmojoje g. 5.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,3940 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. A30-2892/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo inicijuoti sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje sprendinių koregavimą sklype Linksmojoje g. 5“, planavimo darbų programa, 2019 m. sausio 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-7/19(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1889V „Dėl sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje tvirtinimo“ patvirtinto sumažintos apimties detaliojo plano projekto Naujosios Vilnios seniūnijoje Linksmosios ir Gerovės gatvių sankirtoje (registro Nr. T00055415) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Linksmojoje g. 5 (kadastro Nr. 0101/0064:91), kuris buvo suformuotas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1494V „Dėl sklypo Linksmoji g. 5 ribų ir ploto nustatymo“, nustatant žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 219 7913.

Planavimo iniciatorius: UAB „Tuvlita“, į. k. 110584095, Lentvario g. 7, Vilnius, ir UAB „KLION“, į. k. 186012296, Birbynių g. 4A, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-638) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.