Rengiamas T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-555)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-555)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Dangeručio g. 48, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0101:337)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A30-2462/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08  kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060006), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A30-2457 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:620), esančio T-08 kvartale buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 15 (Dangeručio g. 48, kadastro Nr. 0101/0101:337): numatyti žemės sklypų nuo Nr. 2 iki Nr. 32 sujungimą į vieną žemės sklypą, žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, numatyti reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

  • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-555).
  • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu.
  • Viešas svarstymas įvyks 2022-09-05, 13.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys