Rengiamas T1 ir T2 teritorijos tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių detaliojo plano T2 teritorijos sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių koregavimas

UAB SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI”

Šv.Ignoto g. 5, Vilnius Įmonės kodas 125921419

Tel. 261 11 15, faksas 212 27 53 Atest. Nr. 3046

e-mail: smartas@smartas.lt

Gerb. kaimyninio nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai,

Vadovaudamiesi LR Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, informuojame apie rengiamą T1 ir T2 teritorijos tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių detaliojo plano T2 teritorijos sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių koregavimą

————————

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-05-16 d. įsakymas ir planavimo programa Nr. A30-1388; 2016-06-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1057/16(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, teritorijų planavimo viešumas; kontaktinis tel. (8 5) 211 27 50, D. Eidukonytė.

Planavimo iniciatorius: UAB „Merko būstas“, Laisvės pr. 3, Vilnius, tel. +370 616 09490, el. p. andrius.gasiunas@merko.lt.

Rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius, tel./faks. (85) 2626113, el. p. smartas@smartas.lt.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-509 „Dėl T1 it T2 teritorijos tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2131) T2 teritorijos sklypų Nr. 1 (Ceikinių g. 3, kadastro Nr. 0101/0032:386) ir Nr. 2 (Ceikinių g. 15, kadastro Nr. 0101/0032:557) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant privalomąjį reglamentą – leistiną aukštingumą, keičiant leistino pastatų aukščio reglamentų ribas bei tikslinant servitutus. Papildomi planavimo uždaviniai – numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Šnipiškių seniūnijos patalpose (A. Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius) darbo valandomis nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d., detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2626113, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2016-08-25. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Kont. tel. +3706 875 5415