Rengiamas teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 4C

 

Informacija apie  teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu

Planuojama teritorija, plotas: 683 kv.m

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. kovo 10d. įsakymas Nr. A30-527/20 ”Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu”, planavimo darbų programa, 2020m. birželio 02 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-35/20.

 

Planavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtintoVilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti sodybinį užstatymo tipą, intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www. vilnius.lt, kontaktinis tel.: (8 5) 211 2677 , el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt

 

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

 

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), IVP Nr. 364437,  10306 Vilnius, P. Vileišio g. 18A-120, tel.: +370 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

 

Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2021-03-09 iki 2021-03-30 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-300) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt ir rengėjo patalpose adresu  P. Vileišio g. 18A -120, 10306 Vilnius, darbo dienomis 12:00 -17.00, iš anksto susitarus telefonu: +370 686 47260.

Pagrindinis+brezinys

IT+suvestinis+ir+susisiekimo+brezinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-300)  iki viešo susirinkimo pabaigos 2021 m. kovo 18 d. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.