Rengiamas teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 4C

 

Rengiamas teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu

Planuojama teritorija, plotas: 683 kv.m

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. kovo 10d. įsakymas Nr. A30-527/20 ”Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu”, planavimo darbų programa, 2020m. birželio 02 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-35/20.

Planavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtintoVilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Smilgų g. 4C inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teriotorijos, nustatyti sodybinį užstatymo tipą, intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www. vilnius.lt, kontaktinis tel.: (8 5) 211 2677 , el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), IVP Nr. 364437, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-300) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informaciją apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atkirai vėliau.