Rengiamas teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g.4

Planuojama teritorija

Rengiamas teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g.4.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A30-1876 ”Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu” ir šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017 m. rugpjūčio 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1544 / 17 (3.1.36-TD2).
Organizatorius Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius UAB „ Lonvita“, į.k. 124888197, atstovaujama dir. Igno Krivicko, Trakų g. 3, LT-01132 Vilnius, Ignas Krivickas, Daiva Krivickienė ir kiti
Rengėjas projekto vadovė Jurgita Žostautienė (kv. atest. ATP 156), LT- 08246 Vilnius, Verkių g. 23-75, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su detaliojo plano koregavimo projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki 2017 m. gruodžio 05 d. imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-446), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g.17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt). Informaciją teikia PV Jurgita Žostautienė tel.: 8 686 47260 ir el. paštu: jurgita.jaseckaite@gmail.com.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas jurgita.jaseckaite@gmail.com