Rengiamas teritorijos Gilužio g. 11B detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu

Pakartotinai skelbiame:

Rengiamas teritorijos Gilužio g. 11B detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu

Informuojame, apie rengiamą teritorijos Gilužio g. 11B detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu.

Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 22 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-60/16(3.1.36-TD2).

Detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius – UAB „DTC International“, kodas 302707956, Žirmūnų 39-46, LT-09106, Vilniuje.

Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB „Archivalda“, Konstitucijos pr. 23, Vilnius, mob. Tel. 861402888, el. p. archvaldas@yahoo.com, detaliojo plano korektūros projekto vadovas Valdas Jurevičius.

Detaliojo planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000m. Liepos 26 d. Sprendimu Nr. 65 „Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės naudojimo būdą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su detaliojo plano korektūros projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2016 m. vasario 29 d. iki 2016 m. kovo 14d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Archivalda“ biuro patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 614 kab., Vilniuje, Tel. 861402888, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, Vydūno g. 20, LT-06205, Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pastabos, pasiūlymai ir pretenzijos dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo organizatoriui arba rengėjui.

RENGĖJAS: UAB „Archivalda“ PV Valdas Jurevičius