Rengiamas teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815) 

INFORMACIJA apie rengiamą teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815) 

Planavimo pagrindas: 2020 m. balandžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-894/20.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planuojama teritorija: 5594 kv.m. ploto žemės sklypas Galgių k. (kadastro Nr. 0101/0151:815). Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 „Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0151:815) inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą, pakeisti sklypo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, laisvą užstatymo tipą, teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-09-21 iki 2020-10-09 imtinai, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, susitarus telefonu 8699 47231, el. paštu: grazina@meirista.lt , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-286), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos patalpose,  Antakalnio g. 17, Vilniuje, kreipiantis el. paštu: antakalnio.seniunija@vilnius.lt

Pagrindinis_Brezinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-10-09.

 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Gražina Meidutė