Rengiamas Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18 ir Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių keitimas

DĖL RENGIAMO TERITORIJOS (KAD. NR. 0101/0151:35, 0101/0151:17, 0101/0151:18 IR 0101/0151:281) BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO KEITIMO

 

Informuojame apie rengiamą „Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18 ir Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių keitimą“ planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,0424 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-08-08 įsakymas Nr. A30-1646/19 ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2019-10-09 Nr. A615-80/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma keisti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-26 įsakymu Nr. 30-564 patvirtinto Teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:35, 0101/0151:17, 0101/0151:18 ir 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 17 Skaisterių g. 3 (kad. Nr. 0101/0151:1057), Nr. 16 Skaisterių g. 5 (kad. Nr. 0101/0151:1056), Nr. 15 Skaisterių g. 7 (kad. Nr. 0101/0151:1055), Nr. 14 Skaisterių g. 9 (kad. Nr. 0101/0151:1054), Nr. 13 Skaisterių g. 11 (kad. Nr. 0101/0151:1053), Nr. 12 Skaisterių g. 13 (kad. Nr. 0101/0151:1052), Nr. 6 Skaisterių g. 15 (kad. Nr. 0101/0151:1049), Nr. 5 Skaisterių g. 17 (kad. Nr. 0101/0151:1048), Nr. 4 Skaisterių g. 19 (kad. Nr. 0101/0151:1047), Nr. 3 Skaisterių g. 21 (kad. Nr. 0101/0151:1046), Nr. 25 (kad. Nr. 0101/0151:1061), Nr. 26 (kad. Nr. 0101/0151:1064), Nr. 28 (kad. Nr. 0101/0151:1063) ir Nr. 19 (kad. Nr. 0101/0151:1058) inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypų paskirties pakeisti žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos, rekreacinės teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdus, apjungti sklypus, nustatyti statybos ribas ir zoną, tikslinti servitutus bei kitus teritorijų naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais minėti sklypai patenka į „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“ ir į „intensyviam naudojimui įrengiami želdynai“ funkcines zonas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Pupojų parkas“, įmonės kodas 303054814, adresas Linksmoji g. 36-33, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. 85 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-545) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.