Rengiamas Teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262)

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262) inicijavimo pagrindu.

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-05-13 įsakymas Nr. A30-1273/20, 2020-06-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/20 bei 2020-05-13 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Laurų g. 28 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Laurų g. 28K (kadastro Nr. 0101/0003:2262) inicijavimo pagrindu: nustatyti žemės sklypui vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir statybos reglamentus. Maksimalus numatomas užstatymo intensyvumas iki 0,4. Maksimalus užstatymo tankis iki 21 proc. Maksimalus aukštingumas iki 2 aukštų (12 m pastato aukščio). Sklype projektuoti vienbutį gyvenamąjį namą. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais ši teritorija yra zonoje mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. +370 521 12677.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

Apie parengtą detaliojo plano koregavimo sprendinių viešą ekspoziciją bus pranešta atskiru pranešimu.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Su rengiamu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-06-18 iki 2020-07-03 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-301) visą, susipažinimui su rengiamu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.