Rengiamas teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną nr. 17, detalusis planas

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 17, DETALŲJĮ PLANĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU                                                                                  skelbimo tekstas