Rengiamas teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną nr. 21, detalusis planas

Informavimas apie teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną nr. 21, detaliojo plano rengimą

                                                                                                                                                       2019-08-02

Vadovaujantis 2017-01-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A-30-332 bei 2017-08-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A72-1545/17(3.1.36-TD2), rengiamas teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 21, detalusis planas.

Planuojamos teritorijos plotas: 5,3 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2518.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt

        Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu padalyti teritoriją sklypais, nustatyti sklypams kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.       SPAV reikalingumas: nereikalinga.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Sprendinių profesinis vertinimas: nereikia.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-61.

Parengto detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2019-08-12 iki 2019-09-09 Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilniuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-17-61).

Susipažinimo su detaliojo plano sprendiniais tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-12 iki 2019-09-09 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos patalpose,  Vydūno g. 20, Vilniuje, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-61).

Detaliojo_plano_pagrindinis_brezinys

Viešas svarstymas įvyks 2019-09-09 d. 13:00 val. Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Projekto vadovė                                                                                                                 Gražina Meidutė