Rengiamas teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sklypo Nr. 30 (Lauksargio g. 37, kadastro Nr. 0101/0013:250) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad rengiamas teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sklypo Nr. 30 (Lauksargio g. 37, kadastro Nr. 0101/0013:250) sprendinių koregavimas. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 12 21 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-3779, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2016 02 12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-111. Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus m. Savivaldybės tarybos 1999-02-24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, dalinant sklypą brėžinyje pažymėtą Nr. 30, Lauksargio g. 37 (kad. nr. 0101/0013:250) į tris „kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdo“ sklypus (numatant kiekviename iš jų statyti ne daugiau kaip po vienbutį gyv. namą). Maksimalus užstatymo intensyvumas – 0,4. Maksimalus aukštingumas – iki 3 aukštų. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. 85 2112 677. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Constra“, Filaretų g. 31-5, Vilnius, tel. +37067614663. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „A, Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163868, el.p. archd@takas.lt, proj. vad. D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-02- 29 iki 2016-03-14 imtinai UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką.