Rengiamas Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje.

Informacija apie teritorijų planavimą

Rengiamas Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kad. Nr.0101/0056:129), Algirdo g. 77, Vilniuje.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-2663 2016-09-23.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos per.3, Vilnius, (kontaktinis asmuo: K.Buivydas, tel.8(5) 211 2753).
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Plano iniciatorius – UAB ,,LT Development fund‘‘, Konstitucijos per. 7, el.p. andrius.barkauskas@hanner.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59.
El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69
El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai – padalinti sklypą, keičiant pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus, nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir nustatant užstatymo zoną ir ribas.

Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etape koncepcija nerengiama. Bus atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Sprendinių profesinis vertinimas neatliekamas.

Informacijos teikimas: Informaciją apie planavimo pagrindą, planavimo darbų programą, inicijavimo sutartį pateikta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Informaciją taip pat teikia organizatorius kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.