Rengiamas Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Algirdo g. 75, (kadastro Nr. 0101/0056:169)

Informuojame APIE RENGIAMĄ Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimĄ sklype Algirdo g. 75, (kadastro Nr. 0101/0056:169) IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIAIS

Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: 2016 m. kovo 14 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-727 “Dėl leidimo rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą inicijavimo pagrindu“ ir 2016 m. balandžio 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A72-790(3.1.36-TD2).

Detaliojo plano korektūros organizatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo – Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas, tel. 8 5 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „Aliuminio konstrukcijos“, Algirdo g. 75/16 LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 216 1547, el. p.: alk@alk.lt

Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius, Tel. (8 5) 261 0147, el. p. tumas@unitectus.lt., detaliojo plano korektūros projekto vadovas Tumas Mazūras.

Detaliojo planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir pramonės teritorijos naudojimo būdo, nustatant papildomą detaliojo plano sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0056:169) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą ir (ar) leistiną užstatymo tūrio tankį, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2016 m. gegužės 26 d. iki 2016 m. birželio 10 d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, tel. (8 5) 261 0147, interneto svetainėje /, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, Odminių g. 3, Vilniuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų koreguojamo detalaus plano sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. birželio 10 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus

atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.