Rengiamas teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dailidžių g. 4B

INFORMACIJA DĖL RENGIAMO TERITORIJOS PRIE DAILIDŽIŲ GATVĖS (KADASTRO NR. 0101/0044:279), RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00070317), SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DAILIDŽIŲ G. 4B.

 

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00070317), sprendinių koregavimą sklype Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155).

 

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.

 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0689 ha

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistas B. Bučelis, tel. (8-5) 219 7913, el. paštas benius.bucelis@vilnius.lt.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „Emalin“, į. k. 302685584, A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius, atstovaujama direktorės  Karine Aristakesian, kontaktinis tel. 8 686 63160.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Asta Kazlaitė (atestato Nr. A 1459), individualios veiklos pažymos Nr. 848083, T. Ševčenkos g. 20-7, 03111 Vilnius, tel. 8 610 37509, el. paštas asta.kazlaite@gmail.com

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-11 įsakymas Nr. A30-1173/19 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Dailidžių g. 4B”. 2019-08-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/19.

 

Planavimo uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie Dailidžių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 6700 (šešių tūkstančių septynių šimtų) kv. m teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00070317) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: supaprastinta.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu organizatoriui ir (ar) detaliojo plano rengėjui, o taip pat ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-326) visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laiką iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta vėliau atskiru pranešimu.

 

PV Asta Kazlaitė