Rengiamas Teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eišiškių pl. 13

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eišiškių pl. 13 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „NeoRent“, buveinės adresas M. Sleževičiaus g, 13, LT-06326 Vilnius, tel. 861510600.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 480V „Dėl teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055129) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0070:53) Eišiškių pl. 13: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2000 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-05-11 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Eišiškių pl. 13“ Nr. A30-1239/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-359.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-10-01 iki 2020-10-15 imtinai Panerių seniūnijos patalpose adresu Žalioji g. 3, LT – 02232, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-359), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-10-15.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

PV Asta Kariniauskienė