Rengiamas Teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimas apie 16,2 ha teritorijoje

DĖL RENGIAMO TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMO apie 16,2 ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

Informuojame, kad rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimas apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 16,2 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 30-2309/19 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2019 m. gruodžio 4 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-87/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti šalia detaliojo plano žemės sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0020:39, Geležinio Vilko g. 4) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4 prijungiant prie jo įsiterpusį žemės sklypą ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą ir nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: nebus rengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Circle K Lietuva, UAB, įmonės kodas 211454910, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, tel. +370 5 230 5500, el. p. consultus@akj.lt. Informaciją taip pat teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Parengus detaliojo plano keitimą, bus sudarytos galimybės visuomenei susipažinti su parengtais detaliojo plano keitimo sprendiniais, taip pat bus organizuojama detaliojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija ir viešas svarstymas. Informacija apie parengtą detaliojo plano keitimą, galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano keitimu ir viešo svarstymo laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-618), per visą detaliojo plano keitimo rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.