Rengiamas „Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15 detaliojo plano“ sprendinių koregavimas

Rengiamas „Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15 detaliojo plano“ sprendinių koregavimas INFORMACIJA APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIU Informuojame, kad rengiamas „Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15 detaliojo plano“ sprendinių koregavimas. Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: 2015 m. balandžio 8 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1038 „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kad. Nr. 0101/0017:13 ir 0101/0017:23), esančių prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15, detaliojo plano sprendinius“ ir 2015 m. birželio 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-803/15(3.1.36-AD4). Detaliojo plano korektūros organizatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracija (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius – Birutė Karalienė, Rimantas Karalius, Kristina Šukienė ir Irmantas Šukys. Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5 – 201 k., Vilnius, Tel. (8 5) 215 1005, el. p. ruta@regroup.lt., detaliojo plano korektūros projekto vadovas Rimvydas Kazickas. Detaliojo planavimo tikslas – inicijuoti teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P. Smuglevičiaus g. 15, patvirtintų Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinių koregavimą, nustatant žemės sklypų naudojimo reglamentus. Koreguojamo detalaus plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta. Su detaliojo plano korektūros projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Regroup projektavimas“ biuro patalpose, Lukiškių g. 5, Vilniuje, Tel. (8 5) 215 1005, interneto svetainėje /, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Pastabos, pasiūlymai dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo organizatoriui arba rengėjui.