Teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano, sklype Upelio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0070:308), statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimo/ išvažiavimo koregavimas

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: Upelio g. 26, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0070:308), plotas – 0,0901 ha

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-21 d. sprendimu Nr. 1-224 patvirtintas Teritorijos prie Kuršių gatvės detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo Upelio g. 26, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0070:308), statybos zoną, statybos ribas ir įvažiavimą/  išvažiavimą
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planuojama teritorija: Upelio g. 26, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0070:308), plotas – 0,0901 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Upelio g. 26, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0070:308), statybos zoną, statybos ribas ir įvažiavimą/ išvažiavimą.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-04-25 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat vieša ekspozicija Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki
koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas

Brezinys_Upelio_26